Informacje o konferencji


Zarząd Oddziału Warszawskiego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego uprzejmie informuje, że w dniu 5 października 2017 r. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie organizuje kolejną, już X Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem:"Optymalizacja w Elektroenergetyce" – OPE’17.
Konferencja ta jest organizowana w celu umożliwienia dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach 5-ciu grup tematycznych, obejmujących problemy minimalizacji kosztów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej w warunkach hurtowego rynku energii i przy uwzględnieniu Ustawy o Efektywności Energetycznej. Dotyczy to zarówno prowadzenia ruchu, jak też problemów eksploatacji i rozwoju systemu elektroenergetycznego.


Konferencja OPE’17 jest organizowana po raz dziesiąty w celu wymiany poglądów i doświadczeń w następujących grupach tematycznych:


Grupa tematyczna nr 1: "Optymalizacja pracy KSE w warunkach rozwoju rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem OZE"
Grupa tematyczna nr 2: "Metody optymalizacyjne w zakresie eksploatacji elektrownii elektrociepłowni"
Grupa tematyczna nr 3: "Metody optymalizacyjne w procesach zarządzania siecią przesyłową i dystrybucyjną"
Grupa tematyczna nr 4: "Optymalizacja rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej i mikrogeneracji"
Grupa tematyczna nr 5: "Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej przez odbiorców. Problemy efektywności energetycznej. OZE i magazyny energii"

Materiały konferencyjne zawierają 11 referatów oraz dwie prezentacje, które zostaną wydrukowane w specjalnej książce OPE’17 i wygłoszone podczas Konferencji, stosownie do powyższego porządku dziennego.

Zgłoszenie udziału w Konferencji OPE’17 należy przesłać na adres Sekretariatu Konferencji do dnia 31 sierpnia 2017 r., stosownie do szczegółów zawartych na załączonej Karcie Zgłoszenia, również dostępnej na stronach internetowych: ope2017.sep.warszawa.pl i www.sep.warszawa.pl.

Wszyscy uczestnicy mają wstęp wolny na Konferencję pod warunkiem zgłoszenia udziału jak wyżej, przy czym Autorzy referatów również powinni zgłosić formalnie swój udział zgodnie z załączoną Kartą Zgłoszenia udziału.


Każdy uczestnik Konferencji OPE’17 otrzyma:
- komplet materiałów konferencyjnych (w dniu obrad),
- wnioski pokonferencyjne,
- poczęstunek rekreacyjny w czasie obrad,
- obiad,
- możliwość zwiedzenia punktu dyspozytorskiego KDM, pod warunkiem zadeklarowania tego zwiedzenia i podania odpowiednich danych osobowych na Karcie Zgłoszenia udziału w Konferencji OPE’17.

Szczegółowe informacje o Konferencji udzielają i są zawarte: